Ensivaste

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätätilapotilaan hengen pelastamiseen tähtäävien toimenpiteiden suorittamista palokunnan ensivastekoulutuksen saaneiden henkilöiden suorittamana.

Ensivasteyksikkö hälytetään silloin, kun se voi saavuttaa hätätilapotilaan nopeammin kuin sairaankuljetusyksikkö, tai kohteeseen tarvitaan ensivasteyksikköä avustamaan sairaankuljetusyksikköä. Ensivasteyksikkö ei koskaan korvaa sairaankuljetusyksikön tarvetta vaan sen tehtävänä on pienentää hätätilapotilaan avun saannin viivettä.

 

evy.jpg